Zabezpieczenie kempingów.

Kempingi, szczególnie te za granicą są miejscami naprawdę bezpiecznymi, a co za tym idzie dobrze strzeżonymi – w pełni ogrodzonymi, wyposażonymi w całodobowy monitoring oraz, nierzadko w dodatkową ochronę w postaci stróża. Ponadto, na teren kempingu nie mają wstępu osoby nieposiadające specjalnego identyfikatora lub karty zakwaterowania.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Znaczna większość kempingów, ze względów bezpieczeństwa całkowicie zakazuje rozpalania ognisk na swoim terenie. Istnieją jednak kempingi, które na nie zezwalają, lecz tylko i wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach i po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu w recepcji. Podobne restrykcje dotyczą korzystania z grilla, szczególnie w okresie upałów.

Poruszanie się po kempingu

Poruszanie się samochodami po terenie kempingu należy ograniczyć do minimum – najlepiej korzystać z nich tylko jednorazowo – na czas wjazdu i wyjazdu z kempingu. Pamiętajmy wtedy o dopuszczalnej prędkości, którą określa regulamin, nierzadko jest to 5km/h.  

Regulamin kempingu przedstawia konkretne zasady, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa jego gościom. Jednak o bezpieczeństwo swoje i naszych bliskich na kempingu, jak i poza nim warto zadbać także samodzielnie, stosując się do poniższych praktyk:

  • Pamiętajmy o starannym zamknięciu naszego kampera, szczególnie gdy wybieramy się na dłuższą wycieczkę poza teren kempingu. Warto wtedy odpowiednio zabezpieczyć pieniądze, ważne dokumenty i inne wartościowe przedmioty chowając je w specjalnej skrytce lub sejfie, które powinny być na wyposażeniu kampera czy przyczepy kempingowej.
  • Zaopatrzmy się także w detektor gazu. Może on okazać się nieoceniony w przypadku ulatniania się niebezpiecznej substancji z butli gazowej czy z nieszczelnej instalacji.
  • Warto również zwrócić uwagę na dostęp do energii elektrycznej i bezpieczne z niej korzystanie. Upewnijmy się czy skrzynka przyłączeniowa, z której pobieramy prąd posiada zabezpieczenie w postaci wyłącznika różnicowoprądowego.

Kwestie dotyczące kempingowych zwyczajów i bezpieczeństwa podczas podróży kamperem to tak naprawdę szeroka tematyka, poruszająca wiele różnorodnych zagadnień. Jednak przedstawione powyżej zasady powinny posłużyć jako podstawa wiedza, która wykorzystana w praktyce może znacznie ułatwić kamperowe wyjazdy.