Wyprawa Teresy i Andrzeja do Rosji w okolice Moskwy przez Litwę i Łotwę, z powrotem przez Ukrainę